Suzan Sabancı
Suzan Sabancı'nın Fotoğrafı

Suzan Sabancı - Toplumsal Çalışmalar - Sabancı Üniversitesi

Suzan Sabancı, 2010 yılından beri Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

Üniversitenin en yüksek karar organı olan ve dokuz üyeden oluşan Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti, iç işleyişe ilişkin düzenleyici işlemlere dair karar almakta, üniversite bütçesini onaylamakta ve uygulamaları takip etmektedir.

http://www.sabanciuniv.edu/tr/?genel_bilgi/yonetim/mutevelli_heyeti.html